Syn v 15 letech ukončí studium. Zanikne nárok na sirotčí důchod?

Otázka:

Dobry den syn kterému je 15let chce ukoncit učnak beru syrotčí důchod na syna.Zanikne nárok na syrotčí důchod nebo až v jeho 18letech?děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Syn v 15 letech ukončí studium. Zanikne nárok na sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem je po skončení povinné školní docházky mimo jiné i dítě ve věku do 18 let, které je v evidenci úřadu práce a nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud tedy váš syn ukončí studium a bude veden v evidenci úřadu práce (bez nároku na podporu), bude mu až do 18 let sirotčí důchod náležet. Upozorňuji, že ukončení studia jste do 8 dnů povinna ČSSZ nahlásit.

Zákonná úprava
§ 20 odst. 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.