Musím zpětně vrátit sirotčí důchody, které jsem pobíral po dobu studia?

Otázka:

Dobrý den, v současné době studuji na vysoké škole a je mi vyplácen sirotčí důchod. Pokud náhle ukončím studium v polovině roku, musím zpětně vrátit důchody, které jsem pobíral po dobu studia? Nebo jen ty, které přijdou po datu ukončení studia?

Odpověď:

Musím zpětně vrátit sirotčí důchody, které jsem pobíral po dobu studia?

Po dobu studia jste nezaopatřeným dítětem, což je podmínka pro trvání nároku na sirotčí důchod. Pokud přestanete studovat, nárok na sirotčí důchod vám zanikne, ale náležet vám nebudou až následující splátky důchodu. Vracet důchod zpětně před ukončení studia nebudete.