Sirotčí důchod a změna fakulty

Otázka:

Dobrý den, studuji první semestr VŠ, ovšem zjistila jsem, že moje volba byla velmi nešťastná. Ke konci února skončím studium na této fakultě, již nyní mám podanou přihlášku na jinou fakultu téže VŠ. Podmínky přijetí na novou fakultu splňuji, nebudu tedy muset konat přijímací zkoušky a již teď je zaručeno mé přijetí. Avšak, studentem VŠ se člověk stane až dnem zápisu (začátkem října), od března do října bych tedy nejspíš (jestli tomu dobře rozumím), nebyla nikde vedena jako student. Díky přijetí bych však měla až do dne zápisu status jakéhosi „Uchazeče“ na nové fakultě. Náležel by mi po tuto dobu (březen-říjen) sirotčí důchod? Dá se tato doba považovat za dobu, „kdy se dítě soustavně připravuje na studium?“ , jak je uvedeno v zákoně? Nebo bych o důchod přišla až do října (a obnovil by se až dnem zápisu na novou fakultu)
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Sirotčí důchod a změna fakulty

Jak správně píšete, abyste měla nárok na sirotčí důchod, musíte se soustavně připravovat na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole. Být „uchazečem o studium“ skutečně nestačí, neboť se nebude jednat o soustavnou přípravu… Nárok na sirotčí důchod vám tedy zanikne ukončením studia a nárok na jeho opětovné přiznání vám vznikne zápisem na novou fakultu.

Otázka doplněna:

Děkuji za rychlou odpověď,
a co v případě ukončení studia ke konci června a zápisu na novou fakultu začátkem října? Ani tato doba (3 měsíce) se takto nedá brát?
V zákoně jsem se dočetla něco ohledně maximální doby od ukončení studia po zahájení studia dalšího (píše se právě o 3 měsících). Úplně tomu ale nerozumím…
Vztahuje se tento bod zákona na studenty, kteří ukončili studium VŠ titulem Bc. a chtějí pokračovat v dalším studiu, v magisterském?
Děkuji za odpověď, chtěla bych v tom mít úplně jasno.

Odpověď doplněna:

Je důležité, aby šlo o navazující studium. Pokud byste byla studentem vysoké školy do konce letního semestru a v zimním semestru jste opět byla zapsána ke studiu (i když v jiném oboru), náležel by vám sirotčí důchod i přes prázdniny.

Navazujícím studiem je právě např. vámi zmiňovaný „přechod“ z bakalářského studia na magisterský (sirotčí důchod náleží i přes prázdniny).