Sirotčí a vdovský důchod po ukončení studia

Otázka:

Dobrý den,

dne 2. října nám byl s matkou vyplacen sirotčí a vdovský důchod. Pokud bych 13. října ukončila studium na VŠ a byla vedená v evidenci uchazečů o práci, musely by se tyto důchody vracet v plné nebo poměrné výši?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Sirotčí a vdovský důchod po ukončení studia

Česká správa sociální zabezpečení bude v tomto případě postupovat podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona od důchodovém pojištění:

Zjistí-li se, že nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl, důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen.

Důchody jsou v České republice vypláceny dopředu. Dne 2. října jste tedy dostaly sirotčí a vdovský důchod vyplacené na období 2. října až 1. listopadu. Poměrnou část důchodů tedy v souladu s výše uvedeným ustanovením vracet nebudete, ale další důchody vám již náležet nebudou (pokud ČSSZ nestihne zastavit výplatu důchodů, což je pravděpodobné, budete je muset vrátit). Dále vás upozorňuji, že máte povinnost do 8 dnů od skončení studia, informovat o této skutečnosti ČSSZ – můžete i prostřednictvím vaší OSSZ.