Prý lze započítat i náhrady vyplacené po úrazu?

Otázka:

měl jsem pracovní úraz v r. 2007. Nyní pobírám již starobní důchod. Prý lze započítat i náhrady vyplacené po úrazu? Jak postupovat? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Prý lze započítat i náhrady vyplacené po úrazu?

Náhrada za ztrátu na výdělku vyplacená po skončení dočasné pracovní neschopnosti se považuje za tzv. vyměřovací základ, tj. výdělek a hodnotí se při výpočtu důchodu – § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Potvrzení o vyplacených náhradách vám vydá podnik, který vám je vyplácel, příp. příslušná pojišťovna (náhrady za ztrátu na výdělku vyplácí Kooperativa a Česká pojišťovna). Pokud jste toto potvrzení nedoložil k žádosti o důchod, můžete ho nejlépe prostřednictvím vaší OSSZ zaslat ČSSZ i nyní. Důchod vám bude přepočten.