Jak se dokládá vyplacená náhrada za ztrátu na výdělku?

Otázka:

Zápočet náhrady za pracovní úraz do důchodu.
Dobrý den, dozvěděl jsem se, že do vyměřovacího základu se zahrne též náhrada za ztrátu na výdělku , kterou mně od roku 2014 vyplácí Kooperativa. Jakou formou se sdělí ČSSZ tato výše renty. Pravděpodobně nemám schované všechny vyrozumívací dopisy od Kooperativy pro předložení, tak jako se předkládají evidenční listy od zaměstnavatele.
Protože budu žádat o starobní důchod až v 65 letech / což mám ještě 14 let času/ bude lepší
zasílat výši náhrad jednou za rok, nebo toto potvrzení mně vystaví dodatečně třeba Kooperativa za celou dobu pobírání náhrady?Ještě dostávám 1x za rok vrácenou daň a Kooperativa tam má také uvedený roční příjem náhrady za pracovní úraz.
Jak a kdy nejlépe předkládat náhrady za pracovní úraz? Kdo mně případně vystaví potvrzení o vyplacené rentě zpětně? Potvrzení nahrazuje třeba ten vyrozumívací dopis?
Pracuji u jiného zaměstnavatele než u kterého došlo k pracovnímu úrazu a ten by mohl tyto údaje od Kooperativy zohledňovat v evidenčním listu ?
Děkuji a jsem s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se dokládá vyplacená náhrada za ztrátu na výdělku?

Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku se předkládá až při sepisování žádosti o důchod. Před uplatněním žádosti je třeba kontaktovat Kooperativu, která vám vyplacené náhrady potvrdí. Zaměstnavatelé mohou využít formulář, který ČSSZ zveřejňuje na svých stránkách, Kooperativa má svůj vlastní tiskopis, který vám zašle. Kooperativou potvrzený tiskopis se přiloží k žádosti o důchod a ČSSZ na něm uvedené vyplacené náhrady připočítá k získaným výdělkům ze zaměstnání.