Zahrnují se náhrady za ztrátu na výdělku do vyměřovacího základu?

Otázka:

Dobrý den, mám uznanou nemoc z povolání. Zajímá mě, zda náhrady vyplácené pojišťovnou, které byly pouze zdaněny jsou zahrnovány do vyměřovacího zakladu pro určení výše důchodu. Konkrétně se jedná o jednorázově vyplacenou náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrady za ztrátu na výdělku po skončení PN. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zahrnují se náhrady za ztrátu na výdělku do vyměřovacího základu?

Při výpočtu důchodu vám bude hodnocena náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§ 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.). Náhrada za ztrátu na výdělku se bude hodnotit jako vyměřovací základ (zjednodušeně hrubá mzda).

Náhrada vyplacená za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se nehodnotí – není to ani třeba. Doba dočasné pracovní neschopnosti je tzv. vyloučenou dobou a nesnižuje průměr z vyměřovacích základů získaných v ostatních dobách rozhodného období.