Prvních šest let studia po 18. roce. Může být přerušeno?

Otázka:

Dobrý den, za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Můj dotaz směřuje k upřesnění pojmu “prvních”. Pokud došlo např. po čtyřech letech po dosažení 18 let k ročnímu přerušení studia na VŠ, během kterého byla osoba v pracovním poměru, a poté studium během dalších dvou let dokončila, lze doby studia sečíst, nebo se počítají jen první čtyři roky před přerušením? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Prvních šest let studia po 18. roce. Může být přerušeno?

Prvních šest let studia znamená skutečně období prvních šesti let studia po 18. roce věku. Není přitom rozhodující, zda byly doby studia přerušené. Pokud by tedy po čtyřech letech studia došlo k přerušení na jeden rok a následně k opětovnému zahájení studia, které by dále trvalo např. dva roky, bylo by zhodnoceno celých šest let studia po 18. roce věku. Není vůbec rozhodující, kolikrát bylo studium přerušeno. Stejně tak není těchto prvních šest let studia po 18. roce věku limitováno věkem 26 let, jak se často lidé domnívají.