Hodnotí se studium před 1. 1. 1996 pouze prvních šest let po 18. roce nebo neomezeně?

Otázka:

Pane Maříku, jednomu tazateli započítáváte studium koncem 70. a začátkem 80.let min. století po dosažení věku 18 let pouze v rozsahu prvních 6 let, avšak dle podrobné tabulky na webu ČSSZ se studium před 1.lednem 1996 započítává celé, tedy bez omezení prvních 6 let, a to pro účely nároku 100% a pro účely výše důchodu 80%. Tabulku vizte zde: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/judr_vladimir_vorisek_doba_studia_a_jeji_vliv_v_duchodovem_pojisteni.htm Moje otázka: přikláníte se tedy k této tabulkové aplikaci výpočtu v případě výše zmíněného tazatele, tedy že se mu započte celé období studia po 18.roce věku, nikoliv jen prvních 6 let?

Odpověď:

Hodnotí se studium před 1. 1. 1996 pouze prvních šest let po 18. roce nebo neomezeně?

Hodnocení doby studia pro nárok na starobní důchod a pro výpočet jeho výše se podrobně věnujeme v tomto článku. Z tabulky uvedené ve vámi odkazovaném článku by skutečně vyplývalo, že studium před 1. 1. 1996 není pro nárok ani pro výpočet starobního důchodu omezeno na prvních šest let studia po 18. roce věku, nicméně tato informace není správná. § 13 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění říká:

(1) Za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po dosažení věku 18 let; jde-li však o dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.

(2) Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Nedokáži říci, proč je informace na webu ČSSZ uvedena v této podobě. Studium před 1. 1. 1996 se pro nárok na důchod a jeho výpočet skutečně hodnotí nejvýše v rozsahu prvních šesti let tohoto studia.