Bude započítáno studium, které bylo přerušeno?

Otázka:

Dobrý den. Jsem ročník 1965 Studium vysoké školy jsem po prvním ročníku na 10 měsíců přerušil (pracoval jsem) a pak VŠ dokončil v roce 1990. Dle info z internetu se v mém případě započte od 15 let věku střední škola 100% do 18 let věku a dále studium 80% po dobu prvních 6 let. Lze tuto dobu studia přerušit (jako v mém případě)? A započte se mi do potřebných odpracovaných 35 let i doba studia po jeho přerušeni? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude započítáno studium, které bylo přerušeno?

V uvedené době se po 18. roce věku hodnotí prvních šest let studia. Tento údaj není nijak omezen věkem studenta (lidé si často myslí, že se studium hodnotí do 26 let), ani není podmíněn nepřerušením studia. Při výpočtu je zhodnoceno prvních šest let studia po 18. roce věku a je jedno, zda bylo studium přerušeno, příp. kolikrát se tak stalo. Započte se vám tedy studium do přerušení a následně i další studium po přerušení.