Je doba studia po 18. roce věku pro výpočet důchodu nějak limitována věkem při dokončení studia?

Otázka:

Je doba studia po 18 let věku pro výpočet důchodu nějak limitována věkem při dokončení studia? Jsem narozený 10.6.1956, ale VŠ jsem dokončil 30.9.1980. Tedy po mém 24. věku. 6 let studia po 18 letech jsem nevyčerpal. Před VŠ jsem po maturitě 30.6.1975 rok pracoval.(po 1:9.1975)

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je doba studia po 18. roce věku pro výpočet důchodu nějak limitována věkem při dokončení studia?

Doba, po kterou se nyní při výpočtu starobního důchodu hodnotí doba studia po 18. roce věku, není nijak omezena věkem, ale pouze formulací, že musí jít o “prvních šest let studia po 18. roce věku”. Pokud jste tedy po 18. roce věku studovat kratší dobu než šest let, bude se vám celá tato doba hodnotit.