Předdůchod a zaměstnání s využitím vyloučené doby. Započte se na 100 % nebo na 80 %?

Otázka:

Dobrý den, pokud budu v předdůchodu určitou dobu pracovat, např. na zkrácený úvazek s relativně nízkým příjmem, mohu v rámci žádosti o starobní / předčasný důchod požádat za tuto dobu o upřednostnění vyloučené doby před příjmem. Započte se ale tato doba jako normální doba (100%) nebo náhradní doba pojištění (80%) do odpracovaných let ? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a zaměstnání s využitím vyloučené doby. Započte se na 100 % nebo na 80 %?

Doba pobírání předdůchodu není náhradní dobou pojištění, takže uvedená doba nemůže být hodnocena v rozsahu 80 %. I kdyby náhradní dobou pojištění byla (jako, že není), tak při souběhu se vždy hodnotí to, co je pro pojištěnce výhodnější – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Doba, kdy byl pobírán předdůchod v uvedeném případě bude hodnocena na 100 % (při souběhu se zaměstnání a to díky zaměstnání), nebo vůbec (v době, kdy k souběhu s dobou pojištění nebo náhradní dobou pojištění nedochází).

Zda je žádáno o zhodnocení vyloučených dob s výpočtem doby pojištění nesouvisí.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji za odpověď.

Chápu to tedy dobře, že pokud při pobírání předdůchodu budu zaměstnán i pouze na částečný úvazek, bude se mi tato doba započítávat 100%. A pokud budu chtít, aby mi nízký příjem nesnižoval vyměřovací základ, mohu při podání žádosti o důchod požádat o upřednostnění vyloučené doby před příjmem právě z důvodu pobírání předdůchodu – je to tak ?

Děkuji ještě jednou.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, pokud budete vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění, doba se vám bude hodnotit plně (na 100 %) a současně můžete požádat o zhodnocení vyloučené doby namísto nízkého vyměřovacího základu (výdělku).