Zkrácený úvazek v době péče o manžela

Otázka:

Dobrý den ,jsem narozena v roce 1962 a mám 2 děti.Pracuji od ukončení studia nepřetržitě krom 2 roků mateřské.Nyní z důvodů péče o manžela si zkracuji pracovní úvazek,čímž budu mít menší podstatně menší příjem.Jak moc se mi to odrazí na výpočtu důchodu.Nechci zůstat úplně doma.Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zkrácený úvazek v době péče o manžela

Jakým způsobem doba péče ovlivňuje výpočet důchodu, vysvětluji zde. Doba péče je tzv. vyloučenou dobou, která zajišťuje, že nedojde ke zhoršení průměrného výdělku z předchozího období. Vyměřovací základy (výdělky) však mají před vyloučenou dobou přednost, tj. zkráceným úvazkem byste si důchod o něco snížila (šlo by o desetikoruny, možná nižší stokoruny). Při sepisování žádosti o starobní důchod však můžete požádat o vyloučení těchto nižších výdělků (dojde k využití vyloučené doby) a k žádnému snížení důchod nedojde.