Vyloučí se nízké vyměřovací základy v předdůchodu při výpočtu starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
letos v listopadu bych chtěl ze zdravotních důvodů odejít do předdůchodu na celých 5 let. Všechny podmínky splňuji. Vím, že během předdůchodu mohu bez omezení pracovat a rád bych si prací v předdůchodu něco přivydělal a současně si pro svůj budoucí starobní důchod prodloužil dobu pojištění – odpracované roky / dny a zajistil udržení osobního vyměřovacího základu díky předdůchodové vyloučené době.
Chtěl bych se zeptat:
1) jaká jsou kritéria pro takovou práci, může to být třeba jen brigáda, zkrácený úvazek, jakákoliv práce na jakoukoliv dobu za jakoukoliv mzdu, ze které se odvede sociální, zdravotní a daň?
2) je možné, aby mi byly všechny odpracované dny v období předdůchodu započítány do doby pojištění, čímž se mi zvýší odpracované roky a současně byly tyto odpracované dny hodnoceny jako vyloučená doba pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu, který mi tak nebude díky nízkým výdělkům z práce v období předdůchodu snížen?
3) pokud je odpověď na předchozí otázku ano, tak by mne zajímalo, co se stane automaticky a o co budu muset speciálně žádat?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyloučí se nízké vyměřovací základy v předdůchodu při výpočtu starobního důchodu?

Aby se jakákoli výdělečná činnost hodnotila při výpočtu důchodu, musí zakládat účast na sociálním pojištění (zjednodušeně musí se z odvádět sociální pojištění). Účast na pojištění zakládá dohoda o pracovní činnosti při výdělku alespoň 3 500 Kč, dohoda o provedení práce při výdělku nad 10 000 Kč. Běžný pracovní poměr samozřejmě také.

Ano, je možné, aby se vám hodnotila doba ze zaměstnání jako doba pojištění a současně, aby se vám místo nízkých výdělků hodnotila vyloučená doba z předdůchodu – situaci jsem v minulosti řešil např. zde, zde nebo zde.

Automaticky má vyměřovací základ (výdělek) přednost před vyloučenou dobou, tj. zhodnotily by se vám výdělky, ale vyloučená doba ne. O zhodnocení vyloučené doby je třeba požádat v žádosti o starobní důchod, příp. je to ještě možné dodatečně do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu.