Zaměstnavatel mi nezahrnul do vyloučené doby dny, v měsíci ve kterém jsem byl všechny dny nemocný

Otázka:

Dobrý den.
Zaměstnavatel mi nezahrnul do vyloučené doby dny, v měsíci ve kterém jsem byl všechny dny nemocný.
Důvod je, že mám vozidlo k soukromému použití a 1% ceny vozidla byla zahrnuta do základu sociálního pojištění.
Dny nemoci, v měsíci, ve kterém jsem byl nemocný jen pár dnů, do vyloučené doby zahrnul.
Je to v pořádku?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnavatel mi nezahrnul do vyloučené doby dny, v měsíci ve kterém jsem byl všechny dny nemocný

Ano, tento postup je v pořádku. Využití služebního vozidla k soukromým účelům zvyšuje vyměřovací základ o 1 % z ceny vozu. V měsíci, kdy jste po celý měsíc nebyl v dočasné pracovní neschopnosti, se tento vyměřovací základ přičte k získanému výdělku (také vyměřovací základ). Ale v měsíci, kdy jste byl byl na neschopence po celý měsíc se vám tato výhoda zúčtuje (rozepíše) na celý měsíc. Vyměřovací základ má pak přednost před vyloučenou dobou.

Při sepisování žádosti o důchod si pak můžete požádat o zhodnocení vyloučené doby (vyměřovací základ za celý rok by se pak snížil o vyměřovací základ z tohoto měsíce – 1 % z ceny vozidla).