Souběh vyloučené doby a vyměřovacího základu

Otázka:

Dobrý den,
hledal jsem ve „vyhledavači“ odpověď na otázku „souběh vyloučené doby a vyměřovacího základu“ při evidenci na ÚP bez podpory, ale nenalezl.
Pobíral jsem tzv. rentu a byl v evidenci na ÚP bez podpory od r. 1996 do 2002. Vím, že vše je obsažené v zákoně o důchodovém pojištění § 16 (4), ale pro laika obsah naprosto nepochopitelný. Údajně si pojištěnec může vybrat ze dvou variant atd. Mám otázku, jak se mi započte, táto doba a co bude pro mě výhodnější, kdybych si měl vybrat. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Souběh vyloučené doby a vyměřovacího základu

Obecně platí, že zhodnocení vyměřovacích základů má přednost před vyloučenou dobou. Pokud tedy „nic neuděláte“, nebude při souběhu vyloučené doby a vyměřovacích základů (např. právě náhrady za ztrátu na výdělku) přihlíženo k vyloučeným dobám, ale budou zhodnoceny vyměřovací základy.

V žádosti o důchod můžete požádat, aby se vám v období, ve kterém se kryjí vyloučené doby a vyměřovací základy, nehodnotily vyměřovací základy, ale byly zhodnoceny vyloučené doby. Bez provedení výpočtu důchodu nejde obecně říci, že jedna varianta je lepší než druhá. Vyšší důchod může v jednom případě vyjít s vyloučenou dobou a v jiném případě s vyměřovacími základy. § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. poté umožňuje ještě dvakrát svoji volbu změnit (můžete požádat jednou v žádosti o důchod, dvakrát následně, abyste se mohl vrátit k původní variantě).

Nad rámec dotazu upozorním, že vámi uvedená doba evidence na úřadu práce se celá jako vyloučená doba hodnotit nebude. Evidence na ÚP bez podpory se před 55. rokem věku hodnotí pouze v rozsahu jednoho roku. Ve stejném rozsahu se jedná o vyloučenou dobu – § 16 odst. 4 písm. g) zákona č. 155/1995 Sb. Z uvedené doby se vám jako vyloučená doba bude hodnotit nejvýše 365 dní (podle toho, zda jste byl v evidenci i následně).