Má vliv na výpočet důchodu pobírání předdůchodu při současném zaměstnání?

Otázka:

Má vliv na výpočet důchodu pobírání předdůchodu a zároveň ještě pracovat do doby, než vznikne nárok na důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má vliv na výpočet důchodu pobírání předdůchodu při současném zaměstnání?

Doba pobírání předdůchodu není dobou pojištění, tj. nepočítá se od „odpracovaných let“ a tím snižuje výši starobního důchodu. Pokud budete současně dále vykonávat výdělečnou činnost, budete pojištěný z této činnosti, což pozitivně ovlivní výši důchodu. Je pak ale otázkou, k čemu vám předdůchod bude?

Předdůchod může dávat smysl v případě snížení výdělku v době jeho pobírání.