Používat původní rozhodnutí nebo až to námitkové?

Otázka:

Dobrý den, podala jsem námitku proti rozhodnutí o invalidním důchodu. První otázku Mám, přišli mi rozhodnuti už po podané mamince a chci vědět, které rozhodnuti mám poté používat, když ho po mě budou chtít doložit, např v práci nebo jinde. Nam za to že to druhé ( to po namitce) i když se nemění procentama od prvního. A na to chci položit druhou otázku. V tomto rozhodnuti, teda v tom po podání námitky, je ale podrobně popsán můj zdravotní stav od diagnóz po životní stav. Co ochrana osobních dát? Toto rozhodnutí budu tedy používat i u zaměstnavatele a ten teda na vypis me zdravotni karty nemá právo a hlavně ani nikdo jiný, kdo bude toto rozhodnutí potřebovat k dokládají mé invalidity. V žádném předchozím už rozhodnutím nejsou uvedeny všechny mě diagnózy, jsou v posudku o zdravotním stavu, to je v pořádku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Používat původní rozhodnutí nebo až to námitkové?

Pokud rozhodnutí o námitce potvrdilo původní rozhodnutí ČSSZ, pak původní rozhodnutí doručením rozhodnutí o námitce nabylo právní moci a je platné a vykonatelné. Není pak důvod používat rozhodnutí o námitce, které je výrazně podrobnější a obsahuje i velmi citlivé údaje.