Mohu se odvolat proti rozhodnutí o námitce?

Otázka:

Zažádala jsem si o změnu invalidního důchodu a byl mi změněn z 1. na 2. stupeň. Odvolala jsem se a byl mi opět snížený na 1. stupeň. Mohu se i nyní odvolat? Děkuji.

Odpověď:

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o námitce?

Proti rozhodnutí ČSSZ se nepodává odvolání, ale námitka. Proti rozhodnutí o námitce již další námitka (ani odvolání) není možná. Musela byste proti rozhodnutí o námitce podat žalobu u místně příslušného krajského soudu a to do dvou měsíců od obdržení rozhodnutí o námitce – poučení budete mít uvedeno na poslední straně rozhodnutí o námitce.

Na výše uvedeném nic nemění ani skutečnost, že vám byl v rámci námitkového řízení snížen stupeň invalidity.