Lze se ještě nějak odvolat proti rozhodnutí o námitce?

Otázka:

Dobrý den, na jaře obdržela manželka informaci o snížení ID z 3. na 1. stupeň. Podala odvolání a doplnila další lékařské zprávy. Minulý týden jí ale přišlo od jiného revizního lékaře potvrzení, že 1. stupeň platí. Lze se ještě nějak odvolat či nechat posoudit zdravotní stav jiným lékařem, když manželka se svým zdravotním stavem není schopna práce? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze se ještě nějak odvolat proti rozhodnutí o námitce?

Informaci o možnosti mimořádného opravného prostředku budete mít uvedenu v závěru rozhodnutí o námitce. Jak je uvedeno v našem článku o námitceProti rozhodnutí o námitce je možné do dvou měsíců od její obdržení podat žalobu k místně příslušnému krajskému soudu. Při podání žaloby nemusíte být žalobce zastupován advokátem (každý však musí sám zvážit, zda žalobu dokáže podat). Podání žaloby je osvobozeno od soudních poplatků. Zdravotní stav pro soud posuzuje posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.