Poměrný starobní důchod a zdravotní pojištění

Otázka:

Dobrý den,
již jsem Vás žádala o radu, bohužel se moje věc nikam neposunula. Chtěla bych tedy ještě poradit. Žádost o důchod byla zamítnuta (nedostatek odpracovaných let – byla jsem v domácnosti). Ve vyjádření ČSSZ je odstavec, kterému moc nerozumím. Mohl byste mi ho vysvětlit? Kvůli tomuto odstavci mě odmítli na pobočce VZP – že nemám na platbu od státu zatím nárok.
“Věk potřebný pro nárok na starobní důchod podle ust.§29 odst.2 zdp a podle ust.§29 odst.3 písm.b)zdp v případě účastníka řízení činí 68 let a 4 měsíce. Vzhledem k tomu,že účastník řízení ke dni 60.narozenin, od něhož žádá o přiznání důchodu, tohoto věku nedosáhl, nesplňuje ani podmínky dané v ust.§29 odst.2zdp a v ust..§29 odst.3 písm.b)zdp.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku (žádost se zamítá).”

Mohl byste mi to prosím přeložit do normální mluvy? – Znamená to, že v 68 letech a 4 měsících budu mít na nějaký důchod nárok? A proto mohu očekávat,že za mne tedy do té doby nebude hradit zdrav.pojištění stát?
Omlouvám se, že se svým problémem opět obtěžuji, ale jsem z toho dost zmatená. Nemám odvahu znovu jít poníženě žádat na zdr. pojišťovnu. Zkusila jsem napsat na centrálu pojišťovny do Prahy, ale přišel mi nic neřešící mail – žádné konkrétní informace k mému případu – stačilo by máte – nemáte nárok a proč. Zdá se mi, že tomu úřednice samy nerozumí – bohužel. Jak tomu pak máme rozumět my obyčejní občané?!

Děkuji a ještě jednou se omlouvám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Poměrný starobní důchod a zdravotní pojištění

Jaké podmínky je třeba splnit pro vznik nároku na starobní důchod vysvětluji v tomto článku. V něm se můžete dočíst, že pro vznik nároku na starobní důchod existuje možnost splnění několika podmínek, kdy splnění některých zajišťuje přiznání důchodu až ve vyšším věku. Tomuto důchodu se říká poměrný starobní důchod.

Vzhledem k tomu, že jste nezískala potřebnou dobu pojištění (běžnou), zkoumala ČSSZ splnění ostatních podmínek, které dané ustanovení pro vznik nároku na důchod stanovuje. ČSSZ zjistila že jste získala potřebnou pojištění, tj. v tomto případě 20 let, ale dosud jste nedosáhla potřebného věku pro přiznání tohoto důchodu. Proto vám napsala, že tento důchod vám může být přiznán v 68 letech a 4 měsících.

Nicméně já trvám na své předchozí odpovědi. Pokud jste ke dni dosažení běžného důchodového věku nezískala potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, jste (máte být) pro zdravotní pojišťovnu státním pojištěncem.