Nemám nárok na starobní důchod. Platí za mě zdravotní pojištění stát?

Otázka:

Dobrý den,
jsem ročník 1955-tudíž jsem již dosáhla důchodového věku, ale nemám nárok na důchod (nedostatek odpracovaných roků). O důchod jsem zažádala a byl mi zamítnut. S tímto zamítnutím jsem zašla na pobočku VZP (dočetla jsem se, že v tomto případě by za mne mohl platit zdr.pojištění stát). Úřednice si zamítnutí přečetla a řekla mi, že na platbu státem nemám nárok, prý až mi bude 68 let a 4 měsíce. Nebo si prý mám ještě donést nějaké vyjádření z ČSSZ – neupřesnila jaké. Měla pravdu? Nevím, na koho se mám obrátit – na VZP nebo znovu na ČSSZ? Podotýkám, že žádné příjmy ani důchody (např. z ciziny)nemám. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nemám nárok na starobní důchod. Platí za mě zdravotní pojištění stát?

Na velmi podobný dotaz jsem odpovídal např. zde.

V § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je uvedeno:

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;

VZP je třeba předložit rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí žádosti o starobní důchod. Žádné jiné vyjádření vám ČSSZ nemůže poskytnout a ani to není potřeba (dokument vyšší právní hodnoty než rozhodnutí vám úřad nedá).

Doporučuji se tedy znovu obrátit na VZP a poukázat na výše uvedené znění zákona o veřejném zdravotním pojištění.