Synovi je 18 let, je uznán invalidním, ale žádost byla zamítnuta

Otázka:

Dobrý den, syn dle posudku získal invaliditu 3. stupně je mu 18 let. Má ukončenou povinnou školní docházku, dále chodí do 8.tridy ZŠ speciální, kde je vzdělávání podle osnov ZŠ s minimálními výstupy. Čšsz Praha důchod zamítla, protože nemá žádný den pojištění. Nerozumím důvodu.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Synovi je 18 let, je uznán invalidním, ale žádost byla zamítnuta

V tomto případě zřejmě došlo k tomu, že datum vzniku invalidity bylo stanoveno až po 18. roce věku, příp. nebyla uznána invalidita podle § 42 zákona č. 155/1995 Sb., ale podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona.

Doporučuji proti rozhodnutí podat námitku, ve které uveďte, že invalidita jistě vznikla před 18. rokem věku a požadujete přiznat invalidní důchod v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Myslím, že toto je zjevně chybný postup, který bude v rámci námitkového řízení napraven.

Výpočet invalidního důchod v těchto případech vysvětluji v tomto článku.