Pokud mi zamítnou žádost o starobní důchod, odpoví mi ČSSZ stroze, že nemám nárok?

Otázka:

Příští rok mi bude 65let a ID I.stupně mi bude přejmenován na starobní.Raději bych pobírala klasický starobní důchod, věku pro něj dosahnu letos začátkem roku,ale nemám dostatek odpracovaných let.
1)Pokud bych letos-před dosažením 65 let – požádala o klasický starobní důchod, odpoví mi Čssz stroze, že nemám dost potřebných roků a proto je mi žádost zamítnuta, nebo by mi podrobně rozepsali kolik let mi chybí, kolik bych si mohla doplatit(vedení na ÚP bez podpory) atd – t.j.co bych mohla pro získání klasického ještě udělat. Nikde jinde se tyto podrobnosti nedozvím.
2) Nevyplýtvala bych si tak možnost podat žádost o klasický, kterou mohu podat jen 1× v životě (nebo toto platí jen při pobírání přejmenovaného)?
3) Mohu při pobírání přejmenovaného dál získávat leta pro klasický starobní např.péčí v II.stupni, pobíráním podpory po skončení péče,prací, pobíráním podpory po skončení pracovního poměru atd.-t.j.všemi běžnými způsoby?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud mi zamítnou žádost o starobní důchod, odpoví mi ČSSZ stroze, že nemám nárok?

Pokud si o starobní důchod požádáte a žádost o důchod bude zamítnuta, v odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude uvedeno, kolik let a dní pojištění jste získala a kolik je třeba získat. „Co byste mohla pro získání důchodu udělat“, ani nic o možnosti doplacení pojištění v rozhodnutí uvedeno nebude. Konzultovat svoji situaci můžete na místně příslušné OSSZ.

Jestliže je žádost o starobní důchod zamítnuta, může být podána i opakovaně. Přiznání („přejmenování z invalidního“) starobního důchodu v 65 letech na této možnosti nic nemění – § 61a odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Náhradní doby pojištění (mimo doby pobírání invalidního důchod pro invaliditu III. stupně) je možné hodnotit až do vzniku nároku na starobní důchod, tj. i po dosažení důchodového věku, pokud nárok na starobní důchod nevznikl. To platí i při přiznání starobního důchod podle § 61a zákona o důchodovém pojištění.

Musíte rozlišovat starobní důchod podle § 29 a § 61a zákona o důchodovém pojištění. Zatímco starobní důchod podle § 29 je přiznaný za získané doby pojištění a pro vznik nároku musíte získat potřebnou dobu pojištění, tak § 61a je pouze „přejmenování“.