Po dosažení klasického důchodového věku dojde k přepočítání na klasický starobní důchod?

Otázka:

Krásný den,
Měl bych dotaz:
• Pracuji v hornictví a 22. 6. 2016 mám nárok odejít do předčasného důchodu (případně předdůchodu – a) zde mi prosím zodpovězte první otázku, zda se bude jednat o předdůchod či předčasný důchod?)
• Bylo mi zároveň nabídnuto odstupné, tzv. RACIO ve výši 6x násobku mzdy.
• Zároveň jsem aktuálně vedlejší OSVČ.
• Prosím vás tedy o zodpovězení mých dalších dotazů, a to:
b) V případě odchodu do předčasného důchodu, budu moci i nadále podnikat jako OSVČ? V jakém rozsahu?
c) Forma odstupného znamená, že mi bude odstupné vyplaceno a zároveň budu pobírat již předčasný důchod (v těch 6měsících)? Budu moci v této překlenuté době podnikat a v jakém rozsahu?
d) Po dosažení klasického důchodového věku dojde k přepočítání na klasický starobní důchod? Jakmile jej dosáhnu, v jakém rozsahu mohu podnikat?

Děkuji za Váš čas

Odpověď:

Po dosažení klasického důchodového věku dojde k přepočítání na klasický starobní důchod?

Srovnání předdůchodu a předčasného starobního důchodu naleznete v tomto článku. Já doporučuji předčasný důchod.

Možnost přivýdělku při pobírání předčasného starobního důchodu popisuji zde, vč. výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Odstupné nemá vliv na možnost pobírání předčasného důchodu (neodsunuje datum přiznání jako je tomu např. u podpory v nezaměstnanosti). Pro možnost přiznání výplaty předčasného starobního důchodu je důležité ukončení pracovního poměru. Zda dostanete odstupné a v jakém rozsahu, není podstatné. Stejně tak nemá odstupné vliv na možnost vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Předčasný starobní důchod se po dosažení důchodového věku nepřepočítává – krácení je trvalé. Možnost výkonu samostatné výdělečné činnosti je popsána ve výše odkazovaném článku.