Kdy požádat o předčasný důchod, aby se mi hodnotil úřad práce v roce 2014?

Otázka:

Dobrý den,
od 1. 2. 2015 chci požádat o předčasný starobní důchod. Od 1. 12. 2013 jsem vedená na úřadu práce, od 1. 3. 2014 pobírám podporu. Bylo mi vyplaceno odstupné.
Potřebuji vědět, kdy si mám jít sepsat žádost o starobní důchod, aby se mi započetl rok 2014 do důchodu, i když krácený na 80 %. Již nyní nebo raději v lednu 2015?
A započte se mi od 1. 1. 2014 nebo od 1. 3. 2014?
Děkuji.

Odpověď:

Kdy požádat o předčasný důchod, aby se mi hodnotil úřad práce v roce 2014?

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání. Žádost o předčasný starobní důchod není možné podat zpětně. Pokud tedy chcete uplatnit žádost o předčasný důchod s požadovaným datem přiznání od 1. 2. 2015, můžete (mohla jste) tak učinit v době od 1. 10. 2014 do 1. 2. 2015.

To, kdy ve výše uvedeném období o předčasný starobní důchod požádáte, nemá vliv na zápočet náhradní doby pojištění, kterou získáte evidencí na úřadu práce. Vždy vám bude zhodnocena doba až do 31. 1. 2015.