Počítají se dny, kdy jsem nebyl účastníkem pojištění do doby vyměřovacího základu?

Otázka:

Počítají se dny, kdy jsem nebyl účastníkem pojištění do doby vyměřovacího základu ?
Do doby pojištění se nepočítají a je tím krácen důchod.
Příjem z té doby s do vyměřovacího základu také nepočítá, protože byl buď nulový, nebo z něj nebylo placeno pojištění.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítají se dny, kdy jsem nebyl účastníkem pojištění do doby vyměřovacího základu?

Promiňte, ale věta “Počítají se dny, kdy jsem nebyl účastníkem pojištění do doby vyměřovacího základu?” nedává smysl. Vyměřovací základ je zjednodušeně hrubá mzda, tj. výdělek. Neexistuje nic jako “doba výdělku”.

V době, kdy v rozhodném období nejste pojištěn, se vám žádný vyměřovací základ nehodnotí, tj. při výpočtu se hodnotí jako 0 (slovy nula).