Mohu po obdržení rozhodnutí požádat o vyloučenou dobu místo vyměřovacího základu?

Otázka:

Dobrý den,
měl jsem tzv. rentu a byl jsem od r. 1996 do r. 2002 v evidenci na ÚP. K 28. 2. 2021 jsem požádal o starobní důchod. V žádosti o důchod jsem opomněl zažádat, aby se v období, ve kterém se kryjí vyloučené doby a vyměřovací základ, nehodnotily vyměřovací základy, ale byly zhodnoceny vyloučené doby. Mám otázku: rozumím-li tomu dobře, po obdržení rozhodnutí můžu do 30 dnů požádat (podat námitku), aby mi byly zhodnoceny vyloučené doby v celém rozmezí 1996 – 2002, kdy jsem byl v evidenci na ÚP?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu po obdržení rozhodnutí požádat o vyloučenou dobu místo vyměřovacího základu?

Ano, o zhodnocení vyloučené doby místo příjmu lze požádat i do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. Nejedná se o námitku.

Jak už jsem vám vysvětloval v jednom z předešlých dotazů, tak z vámi uváděné doby se jako vyloučená doba bude hodnotit maximálně posledních 365 dní. Zbytek není vyloučenou dobou a nemůžete tedy žádat o její zhodnocení namísto vyměřovacího základu (resp. žádat můžete, ale nemůže vám být vyhověno).