Počítají se celé kalendářní roky nebo se doba pojištění počítá na roky po měsících?

Otázka:

Dobrý den,
Do zaměstnání jsem nastoupil v měsíci červenci. Jakým způsobem se počítá doba pojištění. Počítají se celé kalendářní roky nebo se doba pojištění počítá na roky po měsících tzn. v mém případě od července.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítají se celé kalendářní roky nebo se doba pojištění počítá na roky po měsících?

Jak se počítá doba pojištění, vč. uvedení dob, které se jako doby pojištění, příp. náhradní doby počítají, vysvětluji v tomto článku. Do doby pojištění se počítá i doba studia nebo učení a další doby. V článku je k dispozici i kalkulačka, na které si můžete dobu pojištění spočítat.

Doba pojištění se počítá s přesností na dny a pro osoby, které nyní odcházejí do starobního důchodu se doba hodnotí o ukončení povinné školní docházky do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu. Zda je v roce získáno 5 dní pojistní, 150 dní pojištění nebo 365 dní pojištění, je jedno, počítají se pochopitelně všechny tyto doby (dny). Co je to celý rok pojištění, je také vysvětleno v článku výše.