Jak se počítají neodpracované dny při výpočtu osobního vyměřovacího základu?

Otázka:

Vážení,
jde mi o výměru měsíčního vyměřovacího základu. ČSSZ mi to počítá tak, že výdělek dělí všemi dny i neodpracovanými roky, je jich 12-neodpracovaných po r. 1986. Do r. 86 jsem měl odpracováno 18 let a 4 měsíce. Je to správně?

Odpověď:

Jak se počítají neodpracované dny při výpočtu osobního vyměřovacího základu?

Pokud výměrou měsíčního vyměřovacího základu myslíte “osobní vyměřovací základ“, tedy průměrný měsíční výdělek, pak ano, tento postup je správný.

Dělení se provede všemi dny v rozhodném období, od kterých se odečtou pouze vyloučené doby.

Zákonná úprava
§ 16 zák. č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění:

Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené doby (odstavce 4 až 6), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.