Proplacená dovolená po mateřské a vyloučená doba

Otázka:

Dobrý den, po skončení mateřské dovolené a před nástupem rodičovské dovolené mi zaměstnavatel proplácel dovolenou.Vznikl mi tak ve 2 měsících započitatelný příjem, vyměřovací základ,který vidím na evidenčním listu důchodového pojištění. Co ale na ELDP nevidím, je to, že v obou měsících bylo několik dní náhradních dob pojištění (před řádnou dovolenou mateřská dovolená a po řádné dovolené rodičovská). Je to tak, že tyto okrajové dny (náhradní doby pojištění) následně ČSSZ z daných měsíců vyloučí jako doby vyloučené ? A že tedy vyměřovací základ se bude dělit jen dny pobírání řádné dovolené? K vyměřovacímu základu mám ještě jednu otázku. Příspěvky zaměstnavatele na důchodové připojištění se do vyměřovacího základu počítají?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proplacená dovolená po mateřské a vyloučená doba

Pokud vám byl zúčtován příjem (zakládající účast na pojištění) v kalendářním měsíci, má v tomto případě přednost před vyloučenou dobou v celém měsíci. Z evidenčního listu důchodového pojištění ČSSZ nezjistí, za jaké období přesně vám byla proplacena dovolená.

Příspěvky zaměstnavatele se do vyměřovacího základu nepočítají.