Starobní důchod na účet

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakým způsobem lze změnit výplatu důchodu z hotovosti na účet, aniž bych musela svou již zcela nepohyblivou babičku vozit po úřadech?

Odpověď:

Starobní důchod na účet

Zasílat starobní důchod na účet je v obecné rovině možné pouze na účet samotného důchodce nebo jeho manžela (manželky).

Aby Česká správa sociálního zabezpečení mohla změnit způsob výplaty důchodu, je třeba jí doručit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela manželky. Žádost musí být potvrzena bankou a na zadní straně podepsána příjemcem důchodu (příp. i manželem nebo manželkou). Více k tématu a tiskopisy ke stažení jsou zde.

Tuto žádost je možné doručit ČSSZ prostřednictvím OSSZ nebo přímo ČSSZ na adresu:
ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

Vaše babička tedy OSSZ ani ČSSZ osobně navštívit nemusí – řádně vyplněnou, bankou potvrzenou a podepsanou žádost může ČSSZ nebo OSSZ doručit kdokoliv jiný. Babička však musí mít zřízen svůj vlastní účet (příp. její manžel). Změnu způsobu výplaty důchodu ČSSZ provede nejpozději od třetí splátky důchodu, většinou je však změna provedena už od druhé splátky důchodu po doručení žádosti.

Aby mohl být důchod babičky zasílán na účet někoho jiného, musela by být zbavená svéprávnosti a mít ustanoveného opatrovníka nebo by musela mít ustanoveného zvláštního příjemce důchodu (více informací zde).