Po přiznání invalidního důchodu pro mě nebude mít zaměstnavatel práci a já nechci výpověď

Otázka:

Děkuji za odpověď na můj předešlý dotaz.
Chystám se informovat zaměstnavatele o přiznání invalidity 1. stupně. Zajímal by mě postup, který může následovat, kdyby neměl pro mě práci odpovídající mému současnému zdravotnímu stavu. A já nechtěla – nepodepsala výpověď.

Odpověď:

Po přiznání invalidního důchodu pro mě nebude mít zaměstnavatel práci a já nechci výpověď

Tomuto tématu se věnujeme v článku o výpovědi po přiznání důchodu. Váš zaměstnavatel by mohl postupovat podle § 52 písm. e) zákoníku práce, tj. dát vám výpověď z důvodu, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost. Zaměstnavatel vás tedy bude moci propustit a to bez nároku na odstupné.