Invalidní důchod, ukončení pracovního poměru a odstupné

Otázka:

Dobrý den, jsem zaměstnaná a bude mi přiznán invalidní důchod. Musím dát výpověď?Mám nárok na odstupné, když nemohu vykonávat dosavadní práci z důvodu zdravotního stavu? Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod, ukončení pracovního poměru a odstupné

Přiznání invalidního důchodu není důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Pokud vám to zdravotní stav dovolí, můžete v zaměstnání pokračovat. Jestliže dáte výpověď nemáte na odstupné nárok. Stejně tak pokud dostanete výpověď z důvodu uvedeného v § 52 odst. e) zákoníku práce (Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, může mu dát zaměstnavatel výpověď.) nemáte na odstupné nárok. Pracovní poměr se ve vašem případě nejčastěji ukončuje dohodou obou stran.