Objeví se mi zaplacená doba ve jmenovateli zlomku při výpočtu vyměřovacího základu?

Otázka:

Dobrý den. Dne 9.1.2018 mi vznikl nárok na starobní důchod.Od 1.6.2011 do 8.1.2018 jsem byl veden v evidenci ÚP.Jsem ročník 1954. Období od 1.6.2012 do 31.12.2014 jsem si doplatil dobrovolným důchodovým pojištěním. Objeví se mi tato zaplacená doba ve jmenovateli zlomku při výpočtu vyměřovacího základu ? Jak takto doplacená doba ovlivní výpočtový základ ?
Za odpověď vám předem děkuji.
S upřímným pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Objeví se mi zaplacená doba ve jmenovateli zlomku při výpočtu vyměřovacího základu?

Zřejmě máte na mysli osobní vyměřovací základ (OVZ), vyměřovací zákal je něco jiného. Doba pojištění výpočet OVZ neovlivňuje. OVZ ovlivňují pouze pouze vyměřovací základy (obyčejně výdělky), tedy i odpovídající vyměřovací základ ze zaplaceného dobrovolného důchodového pojištění. Situace je v případě zpětného doplacení dobrovolného důchodového pojištění ještě komplikovanější, protože vyměřovací základ musí být ještě tzv. devalorizován.

Výpočtový základ opět doba pojištění nijak neovlivňuje. Ten se počítá pomocí redukčních hranic z OVZ. Když se zvýší OVZ, zvýší se i výpočtový základ.