Je naše kalkulačka STOP OVZ výpočtu špatná?

Otázka:

STOP OVZ 2017
Vyplňte původní OVZ:
OVZ (osobní vyměřovací základ), ze kterého byl vypočítán původní invalidní důchod naleznete na rozhodnutí o přiznání důchodu. V případě důchodu přiznaného před r. 1996 je třeba uvést údaj nazývaný průměrný měsíční výdělek (PMV).
Tato Vaše uvedená kalkulačka je špatná, protože, při zadání stop výdělku z roku 1986 ukazuje větší koeficient naž v daný rok je. při částce 9000 Kč je koeficient 9.5248 což je 85 723,2 Kč, ale u vás to ukazuje 87 015 Kč. což je více než daný koeficient 9.5248 pro rok 2017.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je naše kalkulačka STOP OVZ výpočtu špatná?

Jsem rád za každého takto všímavého čtenáře a to i přesto, že nemáte pravdu.

Sice správně zmiňujete, že koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu je v roce 2017 stanoven pro rok 1986 na 9,5248, ale toto není hodnota, která má být pro přepočet původního OVZ (osobní vyměřovací základ, dříve nazývaný průměrný měsíční výdělek) použita.

Způsob výpočtu koeficientu je popsán v § 19 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.:

…vynásobeného koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při přiznání dřívějšího důchodu.

Konkrétně v tomto případě je výpočet koeficientu následující:

(27156 x 1,0396) / 2920 = 9,6683

V zásadě jde vždy o koeficient, který je stanoven pro předchozí rok, než si myslíte. Kalkulačka počítá STOP OVZ výpočet správně.