Nevím, jestli budu invalidní a nemohu nastoupit zpět do zaměstnání

Otázka:

Dobrý den, jsem od června 2019 na neschopence ( operace páteře) . Nyní mi bude v červenci končit podpůrčí doba. Žádala jsem o prodloužení výplaty nemocenske, to mi bylo zamítnuto. Zažádala jsem o ID, čekám na rozhodnutí. Jestliže mi bude uznán ID jakého koliv stupně , musím ukončit neschopenku, když v současně době do práce ještě nemohu jít? A když mi výplata nemocenského již žádná chodit nebude? Jelikož jsem v dubnu podstoupila další dvě operace páteře, nyní chodím o berlich, mám zákaz sezení a až na konci měsíce jedu na kontrolu. Až pak začnu rehabilitovat. Můj zdravotní stav v současně době ještě neumožňuje jít do práce ani na žádný zkráceny úvazek a já neschopenku potřebuji pro zaměstnavatele i po uznání ID, protože rekonvalescence ještě nějaký měsíc potrvá. Pak bych se ráda do zaměstnání na nějaký zkráceni úvazek ( dle uznání ID) vrátila. Děkuji za info.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nevím, jestli budu invalidní a nemohu nastoupit zpět do zaměstnání

Ano, dočasnou pracovní neschopnost je třeba ukončit 30. dnem ode dne jednání, na kterém budete uznána invalidní, příp. ke konci podpůrčí doby, pokud toto datum nastane dříve – vše vysvětluji v tomto článku.

Pokud nemůžete nastoupit zpět do zaměstnání, je to samozřejmě problém. V případě, že by vám byl přiznán pouze invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout na skončení pracovního poměru a přihlásit se na úřad práce, příp. se domluvit na neplaceném volnu. Nic z toho ale není ideální řešení.

Situaci by řešil invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji za Vám za rychlou odpověď na můj dotaz v důchodové poradně.
Jsem samoživitelka a musím koukat dopředu. Nevidím řešení, ukončit pracovní poměr a jít se přihlásit na úřad práce. Pracovní poměr u svého zaměstnavatele nechci ukončit, ani kdyby mi byl uznán invalidní důchod 3. stupně. Ten mi bude uznán maximálně na rok a pak zůstanu bez peněz a bez práce? Nyní je můj zdravotní stav jaký je, ale to přece nebude trvat věčně. Za pár měsíců bude vše jinak a já budu moc do práce třeba na zkrácený úvazek, na 2-3 hodinky denně jít. Chtěla bych si to místo udržet a až se můj zdravotní stav vrátí do normálu a budu úplně v pohodě, třeba to bude až za rok, nastoupit na normální úvazek. Třeba to nepůjde, ale to nyní bohužel neví nikdo.
Není mi úplně jasné, proč musí být PN ukončena. Někde jsem četla, že ukončení PN je rozhodnutí lékaře a že ukončení podpůrčí doby a tím pádem i výplaty nemocenského nemá na ukončení PN žádný vliv. Že lidé mohou být v PN i po ukončení podpůrčí doby bez výplaty nemocenského. Neříkejte, že jsem jediná, co marodí déle než rok a není schopná jít ještě do práce. Musí být přece nějaké řešení, vždyť PN je vlastně jen omluvenka pro zaměstnavatele, než se budu schopná vrátit, když nyní nejsem ještě v pohodě. Jak jsem již psala,kontrolu ve speciální ambulanci mám až na konci července. V dubnu byly dva operační zákroky a od té doby mám zákaz sezení a chodím o berlích.Takže převážně ležím. Rehabilitovat ještě vůbec nesmím, to vše přijde až po další kontrole. Jak mám v takovém stavu jít za zaměstnavatelem, že mi ukončili PN ? To mě jednoznačně okamžitě vyhodí, když nesmím ještě sedět (má práce je u PC ) a to já nechci dopustit.
Já přeci nemohu za to, že po první operaci se po půl roce objevily komplikace a já musela na operaci další, ani za to, že mi na OSSZ byla žádost o prodloužení výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby zamítnuta.
Předem děkuji za odpověď , která mi alespoň trochu pomůže ve vyřešení mé situace.
S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud budete uznána invalidní v jakémkoliv stupni, musí vám být dočasná pracovní neschopnost ukončena, protože to říká § 59 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.:

Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem České správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity na základě výsledku řízení o námitkách…

Nemusíte se bát, že vás ošetřující lékař vyhodí, protože po příp. uznání invalidity obdrží od OSSZ dopis, ve kterém bude mít vše popsáno, vč. data, ke kterému má neschopenku ukončit. Pokud by nečinil, ukončit neschopenku vám může i posudkový lékař OSSZ.

“Jediná, co marodí déle než rok a není schopná jít ještě do práce” jistě nejste, ale takovým lidem je pak prodloužena podpůrčí doba (má-li se zdravotní stav “vyřešit” během několika měsíců), nebo jsou uznáni invalidní. Tito lidé také chápou, že české pracovní právo není stavěno na situaci “nemůžu dlouhodobě pracovat, ale chci být dále zaměstnaná”. Naopak zákoník práce umožňuje vás propustit, pokud nebudete práceschopná – § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb. Jediné mně známé řešení této situace je domluva se zaměstnavatelem na neplaceném volnu.