Nepřiznání invalidního důchodu z Německa

Otázka:

Požádal jsem přes OSSZ o invalidní důchod z Německa. Mám dle českého posudku postižení pracovní neschopnosti 80%. Z Německa mě poslali odpověď, že nemám nárok, jelikož jsem tam nebyl pojištěn 60 měsíců. Já jsem tam byl pojištěn pouze 50 měsíců. (2004 až 2010 sezoně jako zaměstnanec). Mám 58 let. Můžu s tím něco dělat?
Děkuji. (V Česku mám invalidní důchod od 6. 3. 2014)

Odpověď:

Nepřiznání invalidního důchodu z Německa

Obecně platí, že k žádosti o jakýkoliv důchod z jiného členského státu EU stačí v dané zemi získat alespoň jeden rok pojištění. Určitě ne pět let. Poté pochopitelně musíte splnit národní podmínky daného státu (hodnocení zdravotního stavu; získat potřebnou dobu pojištění), ale při těch se přihlíží i k době pojištění v ČR. Každý stát Evropské unie má své (rozdílné) podmínky pro přiznání důchodu.

Svoji situaci musíte řešit s nositelem pojištění v Německu (ČSSZ vám s tímto bohužel pomáhat nebude).