Lze pouze na základě posudku, který nebyl prokazatelně doručen, zrušit vyplácení nemocenské?

Otázka:

Dobrý den, mám přiznaný ID I. stupně. Můj zdravotní stav se zhoršil a musel jsem na neschopenku. Požádal jsem si o změnu ID. Byl mi přiznán ID II. stupně, ale dozvěděl jsem se to až, když jsem se dotazoval na OSSZ jak to vypadá, protože to už trvalo víc než 3 měsíce. Bylo mi sděleno, že posudek byl vydán 7.2. 2021, ID II. stupně byl uznán od 7.1.2021 a že mi bude pozastavena nemocenská od 6.3.2021. Podotýkám, že tyhle informace jsem dostal 6.4. 2021 až když jsem volal na OSSZ a následně jsem je požádal o zaslání do datovky. Můj ošetřující lékař nedostal žádné informace, aby mě informoval o ukončení neschopenky z důvodu přiznání ID II. stupně. Následně mi byla vyplacena neschopenka jenom za 6 dní. Prokazatelně OSSZ nedoložila předaní o vystavení posudku. Neexistuje rozodnutí o přiznání ID II.. Můžu se nějak bránit? Chci aby mi začala plynou 30 denní lhůta až od prokazatelného dodání rozhodnutí. Lze pouze na základě posudku, který nebyl prokazatelně doručen nijaké straně zrušit vyplácení nemocenské potažmo nemocenskou? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze pouze na základě posudku, který nebyl prokazatelně doručen, zrušit vyplácení nemocenské?

K ukončení dočasné pracovní neschopnosti po uznání vyššího stupně invalidity dochází v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. O tom, že jste uznán invalidním ve vyšším stupni vám má odd. lékařské posudkové služby (LPS) OSSZ zaslat posudek o invaliditě a ošetřujícímu lékaři informaci o tom, k jakému datu má být dočasná pracovní neschopnost ukončena. Pokud se tak nestalo, je to samozřejmě chyba, ale určitě nezavdává nárok na delší trvání dočasné pracovní neschopnosti (a výplatu nemocenského), než je stanoveno zákonem. Ten jasně říká, že dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity. Ukončení dočasné pracovní neschopnosti není navázáno na datum doručení posudku o invaliditě poživateli důchodu nebo jiného dokladu jeho ošetřujícímu lékaři, ale je odvislé od data konání kontrolní lékařské prohlídky.

Rozhodnutí o zvýšení invalidního důchodu ČSSZ běžně vydává za dva až tři měsíce po posouzení a jeho vydání nijak ukončení neschopenky neovlivňuje.