Když odpracuji 15 let na Slovensku, můžu pobírat dva důchody?

Otázka:

Dobrý den, pobírám invalidní důchod 1 stupně, ale jsem zaměstnán 13 let v jiném státě EU. Když odpracuji 15 let a tím pádem splním podmínky pro udělení důchodu i v druhém státě, na Slovensku, můžu pobírat dva invalidní důchody, každý v jiném státě? Jak by to bylo, kdyby mě byl v Čechách přiznám invalidní důchod 3 stupně a na Slovensku taky plný invalidní důchod. Nechci jeden důchod, chci mít z každé země zvlášť důchod. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když odpracuji 15 let na Slovensku, můžu pobírat dva důchody?

Základní informace o důchodových nárocích při práci v zahraničí naleznete v tomto článku. K tomu, aby vám vznikl nárok na důchod z jiného členského státu EU stačí mít v dané zemi získán pouze jeden rok pojištění (nikoliv 15 let) – samozřejmě musí být splněny obecné podmínky daného státu a výše důchodu pak odpovídá získané době pojištění. Pokud budete uznán invalidním na Slovensku, můžete pobírat invalidní důchod ze Slovenska.