Náhrada za ztrátu výdělku a přepočítání důchodu v 65 letech

Otázka:

Dobrý den,
mám dotaz týkající se vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu a případný vliv na výši starobního důchodu, kterému do mých 65 ti let předcházel invalidní 3. stupně. Pokud se tato náhrada započítává jako příjem pro výpočet důchodu, mohu po doložení výše vyplácených náhrad požádat ČSSZ o přepočtení starobního důchodu? Náhrada za ztrátu na výdělku mi byla proplácena ještě 34 měsíců po přiznání starobního důchodu. Děkuji.

Odpověď:

Náhrada za ztrátu výdělku a přepočítání důchodu v 65 letech

Popravdě, nevím přesně, jak mám vašemu dotazu rozumět. Na jednu stranu píšete, že jste měl až do 65 let vyplácenu náhradu za ztrátu na výdělku a k tomu invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a v 65 letech jste přešel do starobního důchodu (to chápu a dělá to tak každý ve vaší situaci). Na druhou stranu však uvádíte, že vám byla náhrada vyplácena ještě 34 měsíců po přiznání starobního důchodu – to není možné, protože náhrada se vyplácí do dne přiznání starobního důchodu, nejdéle do dosažení 65 let.

Věřím, že se moc nespletu: Předpokládám, že jste si o starobní důchod nikdy nepožádal, náhradu za ztrátu na výdělku jste pobíral až do 65 let věku a poté vás Česká správa sociálního zabezpečení z moci úřední (§ 61a zákona o důchodovém pojištění) „převedla“ do starobního důchodu. Pokud je to tak, doporučuji vám, požádat si o starobní důchod s datem přiznání ke dni, kdy vám bylo 65 let – to, že již starobního důchod máte přiznaný nevadí, jde o důchod podle § 61a a vy si budete žádat o „klasický“ starobní důchod podle § 29. ČSSZ vám důchod k tomuto dni přepočítá, do vašich výdělků započte i vyplácenou náhradu za ztrátu na výdělku (musíte doložit) a dále provede výpočet popsaný v této odpovědi (zjednodušeně z výdělků před přiznáním invalidního důchodu). Výhodnější z těchto výpočtů porovná s výší vašeho důchodu, který vám náležel ke dni, kdy vám bylo 65 let – pokud by nově spočítaný důchod vyšel nižší, než je současná výše důchodu, žádost by byla zamítnuta a nadále by vám náležela současná výše důchodu, pokud by vyšel vyšší, byl by vám přiznán (vždy by vám byl přiznán / ponechán vyšší důchod).

Jestliže jsem výše uvedené nepochopil správně, pošlete mi dodatečně informace.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji za odpověď, skutečně jsem to nějak zamotal. Takže do starobního důchodu jsem měl nárok jít v 62 letech a dvou měsících, jsem ročník 1947, invalidní důchod a náhrady byly však vypláceny do dovršení 65 let. Invalidní pak automaticky přešel ve starobní ve výši, ve které dosud náležel invalidní. O starobní důchod jsem si tedy nežádal, a tudíž jsem ani nevěděl, že mohu po doložení vyplácených náhrad od pojišťovny dosáhnout teoreticky na vyšší důchod. Laicky se domnívám, že jsem měl příjmy těch ještě 34 měsíců po zákonném nároku na starobní důchod. Omlouvám se, že jsem původní dotaz takto zamotal.
Děkuji.

Odpověď doplněna:

V tom případě skutečně platí moje odpověď uvedená výše – doporučuji vám, požádat si na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení o starobní důchod od 65 let. Myslím, že máte velkou šanci na přiznání vyššího důchodu – rozhodně to stojí za zkoušku, nižší důchod vám být přiznán nemůže.

Jak je uvedeno výše, starobní důchod vám bude počítán dvěma způsoby – klasicky z vašich výdělků, do kterých bude započítána i náhrada za ztrátu na výdělku a druhým způsobem z výdělků před přiznání invalidního důchodu (tento výpočet bývá často výhodnější). Nelze proto primárně říci, že starobní důchod vám vyjde vyšší díky pobírání náhrady za ztrátu na výdělku.