Doložení náhrad za ztrátu na výdělku bez vlivu na výši starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
ČSSZ provadla nový výpočet starobního důchoduse započtením vypacených náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a to za roky 1986 a 2001 až 2011.
Rozhodnutí ČSSZ však je následující:
Dodatečně provedený zápočet je však zcela bez vlivu na rozhodnutí ze dne 28.3.2014 o přiznání starobního důchodu od 1.1.2013, neboť vyplacené náhrady za zrátu na výdělku po skončení pracovní neschonosti nemají vliv na výši starobního důchodu, jehož výše byla jiř odvozena z osobního vyměřovacího základu původně přiznaného invalidního důchodu.
Částečný invalidní důchod jsem pobíral od 01.12.1980 do 25.04.1986 – po vystěhování do Spolkové Republiky Německa mi tehdejší Důchodový úřad úísemně sdělil, že ČSSR do SRN dúchody zásadně nevyplácí. Od té doby jsem částečný invalidní důchod již nikdy nepobíral.
Prosím o informaci, zda ČSSZ postupuje správně.
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doložení náhrad za ztrátu na výdělku bez vlivu na výši starobního důchodu

Starobní důchod máte podle všeho spočítán tzv. STOP OVZ výpočtem, který vysvětluji zde. Důchod vám byl tedy spočítán z průměrného měsíčního výdělku (PMV), ze kterého vám byl spočítán invalidní důchod v roce 1980 (že dnes již není pobírán, není podstatné). Klasický výpočet, ve kterém byly zhodnoceny i vyplacené náhrady za ztrátu na výdělku vám vyšel nižší (než STOP OVZ) a proto byly nově doložené vyměřovací základy (náhrady za ztrátu na výdělku) bez vlivu na výši vašeho starobního důchodu.