Náhrada za ztrátu na výdělku a zvýšení stupně invalidity

Otázka:

Dobrý den. Prosím na odpověď na tento dotaz.Manžel pobírá ČID, komise LPK po posouení zdravotního stavu navrhla, že může požádat o PID. Pobírá rentu, tj náhrada za ztrátu výdělku pro nemoc z povolání. Bude mu nadále vyplacena renta i v případě přiznání PID. Někde jsem se dočetla, že je PID v jeho létech posuzovan jako starobní důchod. Manžel je ročník 1954. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Náhrada za ztrátu na výdělku a zvýšení stupně invalidity

Náhrada za ztrátu na výdělku se vyplácí do přiznání starobního důchodu, nejdéle do 65 let věku. Nic takového, že by se invalidní důchod považoval za starobní, není pravda. Výše vypláceného invalidního důchodu však ovlivňuje i výši vyplácené náhrady – vyšší důchod ji sníží. Pro bližší informace však kontaktujte pojišťovnu, která vašemu manželovi náhradu vyplácí.

Trochu mě překvapuje, proč by posudkový lékař navrhoval posuzovanému, aby si žádal o zvýšení invalidního důchodu, když v rámci kontrolní lékařské prohlídky může o zvýšení stupně invalidity rozhodnout bez žádosti invalidního důchodce (plné a částeční invalidní důchody již neexistují).