Když lhůta pro vydání rozhodnutí končí v prosinci, budu mít důchod zvalorizován?

Otázka:

Dobrý den, byla jsem uznána invalidní ve III. stupni a 90 denní lhůta pro zaslání výše ID uplyne 26.12.2018. Bude ve výši již zohledněna valorizace na r. 2019, případně bude valorizováno v lednu nebo se mě to již nebude týkat? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když lhůta pro vydání rozhodnutí končí v prosinci, budu mít důchod zvalorizován?

Valorizovány od lednové splátky důchodu v roce 2019 budou všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do 31. 12. 2018 vč.

Na výše uvedené nemá žádný vliv datum uplatnění žádosti o důchod, datum vydání rozhodnutí nebo datum, kdy končí lhůta, po kterou může trvat řízení o přiznání důchodové dávky.

Pokud tedy váš důchod bude přiznán před 1. 1. 2019 (což podle všeho bude), bude zvalorizován.

Na rámec dotazu dodávám, že pokud se např. čekalo na lékařské nálezy potřebné pro posouzení zdravotního stavu, nebo se došetřovaly jiné rozhodné skutečnosti, vámi uváděná lhůta neběžela a ČSSZ může rozhodnutí vydat později. Dále upozorňuji, že výpočet roku 2019 je výhodnější než výpočet roku 2018 s valorizací – mít důchod zvalorizován tedy není taková výhra.