Maximální vyměřovací základ a dobrovolné důchodové pojištění

Otázka:

Dobrý den,
V § 16 zákona 155/1995Sb. je uvedeno:
(2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po roce 2007 nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné17c) stanovený pro tento rok; do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně účastné pojištění.”
Moc nechápu tu poslední větu ohledně toho ,že do úhrnu se nezapočítávají osoby dobrovolně účastné pojištění. Mám to chápat tak, že Vyměřovací základy vzniklé dobrovolným pojištěním (například doplacením doby studia) se do ročního vyměřovacího základu a tím pádem do osobního vyměřovacího základu nezapočítávají? Nebo je to tak,že se naopak vyměřovací základy z dobrovolného pojištněí započítávají bez omezení jejich výše?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Maximální vyměřovací základ a dobrovolné důchodové pojištění

Uvedené znamená, že vyměřovací základy získané zaplacením dobrovolného důchodového pojištění se nezapočítávají do limitu (maxima) vyměřovacího základu v daném roce. Tj. díky dobrovolnému důchodovému pojištění se můžete “dostat nad maximum”. Zvyšovat vyměřovací základ v těchto částkách by ale byl nesmysl.

Správně je tedy vámi uváděná druhá varianta.