Jak ČSSZ vypočítává osobní vyměřovací základ?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych vědět jak ČSSZ vypočítává osobní vyměřovací základ. Podle důchodových kalkulaček mi to vychází o 1.000,- Kč více než od ČSSZ. Mám také 3 roky přesluhování. Předem děkuji za odpověď a váš čas.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak ČSSZ vypočítává osobní vyměřovací základ?

Jak se počítá starobní důchod, vč. osobního vyměřovacího základu (OVZ), vysvětluji v tomto článku. V něm naleznete i kalkulačky pro výpočet důchodu.

OVZ se spočítá tak, že každý vyměřovací základ z každého roku je vynásoben příslušným přepočítacím koeficientem. Takto přepočtené vyměřovací základ se poté sečtou. Výsledkem je vlastně součet výdělků v současné hodnotě peněz.

Tato částka se poté vydělí počtem dní v rozhodném období (v roce 2020 to je 12418) poníženým o vyloučené doby a výsledek se vynásobí 30,4167. Výsledkem je OVZ.

§ 16 zákona č. 155/1995 Sb.:

Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené doby (odstavce 4 a 5), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.