Dobrovolné důchodové pojištění a vyměřovací základy za rok přiznání důchodu

Otázka:

Zajímá mě jestli se započte do vyměřovacího základu důchodu poslední rok (resp 9 měsíců), když si platím dobrovolné důchodové pojištění v min výši pojistného 2099 Kč, přičemž minimální vyměřovací základ činí 7495Kč měsíčně a datum odchodu do důchodu je 08.09.2018. Zajímá mě, jestli se zvýší vyměřovací základ za tento poslední rok. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dobrovolné důchodové pojištění a vyměřovací základy za rok přiznání důchodu

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy z tzv. rozhodného období. To končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu. U důchodu přiznaného v roce 2018 se tedy budou hodnotit vyměřovací základy naposledy za rok 2017.