Zvýšení vyměřovacího základu OSVČ v paušálním režimu

Otázka:

OSVČ v paušálním režimu mají předem daný vyměřovací základ. Pokud chce OSVČ si roční vyměřovací základ navýšit, lze to dle čssz jen souběžnou přihláškou k dobrovolné účasti na pojištění. Stačí když se přihlásím jen např. na jeden den, či jeden měsíc v roce a stanovím si pro tu přihlášenou dobu vyměřovací základ v požadované výši a z něj pojistné ? Zohlední se to a přičte k ročnímu základu z paušálního režimu a docílím tím navýšení úhrnného ročního vyměřovacího základu ? Jde mi o to se dostat na roční vyměřovací základ odpovídající první redukční hranici. Je tato strategie smysluplná v zájmu snahy o docílení průměrné výše důchodu u OSVČ ? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení vyměřovacího základu OSVČ v paušálním režimu

Ano, pro tyto účely lze využít dobrovolné důchodového pojištění. Je možné se přihlásit k pojištění i pouze na jeden den – vyměřovací základy se v kalendářním roce sčítají. Můžete se ale přihlásit i k celému kalendářnímu měsíci (to je běžnější praxe), ale výsledek (z hlediska výpočtu důchodu) bude stejný.

Zda bude mít takový postup do budoucna požadovaný efekt, nedokáži určit, protože o vás o vašem průběhu pojištění nic nevím. Navíc činit nějaké predikce dopředu nejde, protože může dojít k mnoha legislativním změnám.