Mám pravdu, že se mi práce nad nárok bude vracet 7 let?

Otázka:

Dobrý den. 29.3.2013 jsem splnila podmínku odchodu do starobního důchodu, pracuji stále, můj příjem je asi 45 000 Kč hrubého, beru vdovský důchod, nyní 9 700 Kč. Přemýšlím, jak dál postupovat, láká mne pracovat i nadále na %, přestože se uvádí nevýhodnost, protože při zpětném vyplacení starobního důchodu dojde k odečtení asi 6 000 Kč vdovského důchodu, důchod bude nižší, protože se nyní zvyšuje a má se zvyšovat od Nového roku opět, peníze ze zpětně vyplaceného starobního důchodu ztrácejí hodnotu – inflace, vstupní poplatky do fondů, vedení účtu a téměř minimální zúročení na průměrně rizikových účtech. Snad jediná výhoda je, že při úmrtí, peníze se zdědí. V mém případě je třeba, abych žila ještě více jak 7 let, .-)), aby se mi vyplatilo pracovat 5 let na %. Prosím, mám pravdu? A jak se to změní, když bych za podobných podmínek pracovala ještě 2 roky bez pobírání starobního důchodu. Myslím především na zajištění péče ve stáří, pokud ji budu potřebovat, protože mám syny a nepřála bych si, aby o mne pečovali. Díky, díky, za odpověď. Jsem ochotná konkrétní radu i bez právního nároku zaplatit.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám pravdu, že se mi práce nad nárok bude vracet 7 let?

Ano, v těchto případech vždy jde o dobu návratnosti, kterou jste ochotná akceptovat – toto podrobněji vysvětluji v následujícím článku. V situaci, kdy pobíráte vdovský důchod se doba návratnosti běžně pochybuje mezi 5 až 7 lety. Váš výpočet tedy bude zřejmě správný. Další výdělečná činnost bez pobírání starobního důchodu dobu návratnosti nijak zvlášť neovlivní. Důchod je však možné doplatit nejvýše pět let zpětně, takže pokud si nyní o důchod nepožádáte, ztratíte možnost nechat si zpětně důchod vyplatit od dosažení důchodového věku.