Zpětné vyplacení vdovského důchodu

Otázka:

Ovdověla jsem v 32 letech, manžel zemřel, když mu bylo 36 roků. V 57 letech jsem šla do starobního důchodu, dnes mě je 65 let. Mohu si dodatečně požádat o vdovský důchod?Děkuji.

Otázka doplněna:

Doplňuji požadované údaje. Se zemřelým manželem mám dva syny a vdovský důchod jsem pobírala do srpna 1991 t.j. 10 roků. Slyšela jsem od sousedky, že si také požádala asi po 17 letech o vdovský důchod a dostala jej 5 roků zpětně vyplacen po 2100 Kč. A dále jej pobírá ke svému starobnímu důchodu. Děkuji.

Odpověď:

Zpětné vyplacení vdovského důchodu

Podle údajů, které jste mi poskytla, jste důchod pobírala cca do 42 až 43 let (přesná data nemám k dispozici). Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu jste měla v 45 letech za předpokladu, že mezi zastavením vdovského důchodu a vašimi 45  narozeninami neuplynuly více než 2 roky. Pokud jste tuto podmínku splnila (podle vám poskytnutých údajů je to možné), můžete si o opětovné přiznání vdovského důchodu požádat. Vdovský důchod vám bude vyplacen nejvýše 5 let zpětně.